Χρήσιμοι σύνδεσμοι και εργαλεία για φοιτητές  

 

europass-logo   Έγγραφα Europass
     
 esn   Erasmus Student Network
     
logoPraxisSymbolsHome     European Centre for Project/Internship Excellence
     
 logo   ErasmusIntern
     
erasmusu1   International students community
     
 logo erasmate   Erasmate
     
 logo efg   European Funding Guide_ Χρηματοδότηση Σπουδών

 

 

   Χρήσιμοι Σύνδεμοι & Πηγές  

 

EU flag-Erasmus vect POS    Επίσημη ιστοσελίδα Erasmus+ 

 

   
 iky   Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών - Εθνική Μονάδα διαχείρισης του προγράμματος Erasmus+

 

   
enic naric     

 

   
 eoppep   Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

 

   
 Eurydice-color-logo   Δίκτυο Eurydice για τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα και πολιτικές.

 

   
logotDOATAP  

Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

HelleniHellenic National Academic Recognition Information Centres in the European Union

 

   
 logo euroguidance   Ευρωπαϊκή διάσταση στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό

 

   
 logo en   Ευρωπαϊκή Επιτροπή / European Commission

 

   
 logo ministry education 2015   Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων / Hellenic Ministry of Culture, Education & Religious Affairs

 

   
 ag nectarios  

ΑνώτατηΕκκλησιαστικήΑκαδημίαΘεσσαλονίκης /

University Ecclesiastical Academy of Thessaloniki

H