Και στις δύο περιπτώσεις μετακίνησης, για διδασκαλία ή για επιμόρφωση, το ποσό της επιχορήγησης θεωρείται ως συμβολή στις Δαπάνες Ταξιδίου και Διαβίωσης οι οποίες προκύπτουν κατά τη διάρκεια μετακίνησης στο εξωτερικό.

 

   Δαπάνες Ταξιδίου  

 

Το ποσό των δαπανών ταξιδίου υπολογίζεται βάσει χιλιομετρικής αποστάσεως ανάμεσα στο τόπο προέλευσης του μετακινούμενου προσωπικού και στον τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας και ο υπολογισμός της θα πραγματοποιείται με το Distance Calculator, υπολογιστή απόστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

 

Κατηγορίες χιλιομετρικών αποστάσεων

Ποσό

Ανάμεσα σε 100 and 499 KM:

180 EURανά συμμετέχοντα

Ανάμεσα σε 500 and 1999 KM:

275 EUR ανά συμμετέχοντα

Ανάμεσα σε 2000 and 2999 KM:

360 EUR ανά συμμετέχοντα

Ανάμεσα σε 3000 and 3999 KM:

530 EUR ανά συμμετέχοντα

Ανάμεσα σε 4000 and 7999 KM:

820 EUR ανά συμμετέχοντα

Ανάμεσα σε 8000 and 19999 KM:

1100 EUR ανά συμμετέχοντα

 

 

   Δαπάνες Διαβίωσης  

 

Το ποσό των δαπανών διαβίωσης που θα λαμβάνει το προσωπικό για τη κάλυψη Ατομικών Εξόδων υπολογίζεται βάσει της διάρκειας διδασκαλίας ή επιμόρφωσης. Δε συνυπολογίζονται οι ημέρες ταξιδίου.

 

 

    Άτομα με Ειδικές Ανάγκες   

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ