Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν τη σχετική αίτηση υποτροφίας, διορθωμένη

στις 24/6/2022 από το Ίδρυμα Ζολώτα,  εδώ