Όσοι επί πτυχίω φοιτητές επιθυμούν να εξεταστούν στα μαθήματα του διδάσκοντος Λέκκου Παντελή: 

"Ιστορία της Χριστιανικής Λατρείας" Γ΄ Εξ. ΙΣ και ΔΕΚ, 
"Τυπικό Ορθόδοξης Λατρείας" Ε΄ Εξ. ΙΣ, 
"Θεολογική και λειτουργική ερμηνεία της Εικόνας" Ζ΄ Εξ. ΙΣ (επιλεγ.), 
"Η Εικόνα στη Θεία Λατρεία" Α΄ εξ. ΔΕΚ
να επικοινωνήσουν άμεσα με τον διδάσκοντα για τις λεπτομέρειες