Τα μαθήματα του κ. Μπαλατσούκα που ήταν προγραμματισμένα για την Παρασκευή 25-02-2022 θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 28-02-2022 ως εξής:

«Η Θεολογία της Οικολογίας» και «Φιλοκαλικά Θέματα - Νηπτική και Ασκητική Πνευματική Ζωή και Παράδοση» του 8ου εξαμήνου ΙΣ στις 12.00.

«Αγιολογία» του 6ου εξαμήνου ΙΣ και ΔΕΚ στις 13.30.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν με τον καθηγητή.

(25-02-2022)