ΔΗΛΩΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Οι φοιτητές και φοιτήτριες ΙΣ & ΔΕΚ του 8ου εξαμήνου και άνω μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία της Ακαδημίας με το θέμα πτυχιακής εργασίας και τον επιβλέποντα καθηγητή από τη Δευτέρα 14 έως και την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022.

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση εδώ.

Απαραίτητη προϋπόθεση υποβολής της αίτησης είναι η υπογραφή της από τον επιβλέποντα καθηγητή.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

Όσοι φοιτητές και φοιτήτριες έχουν περάσει όλα τα μαθήματα που απαιτούνται για την απόκτηση του πτυχίου τους και έχουν τελειώσει με την εκπόνηση της πτυχιακής τους εργασίας, μπορούν  από τη Δευτέρα 14 έως και την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022 να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία της Ακαδημίας για υποστήριξη της πτυχιακής τους εργασίας.

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση εδώ.

Απαραίτητη προϋπόθεση υποβολής της αίτησης είναι η υπογραφή της από τον επιβλέποντα καθηγητή και η κατάθεση των παρακάτω δικαιολογητικών:

1. Τέσσερα (4) αντίτυπα της πτυχιακής εργασίας σε έντυπη μορφή (1 για τη βιβλιοθήκη και 3 για την τριμελή επιτροπή εξέτασης)

2. Ένα (1) cd με την πτυχιακή εργασία σε ηλεκτρονική μορφή (pdf)

3. Αναλυτική Βαθμολογία

3. Βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη