Το μάθημα του Ζ΄ εξαμήνου Ιερατικών Σπουδών "Σύγχρονα Ηθικά Προβλήματα" θα εξαταστεί από τον Αν. Καθηγητή κ. Νικόλαο Κόϊο προφορικά στην ορισμένη ημερομηνία.
Η ύλη του μαθήματος θα είναι το ηλεκτρονικό σύγγραμμα "Ζητήματα εφαρμοσμένης ηθικής υπό το φως της Ορθόδοξης Θεολογίας".

Όσοι από τους προς εξέταση φοιτητές δεν το έχουν λάβει ήδη να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα καθηγητή.

 

(14-1-22)