Εγγραφή των επιτυχόντων υποψηφίων οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων 2021 και εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 13Β του ν.4186/2013 (Α’ 193).

Για αναλυτικές πληροφορίες κατεβάστε το σχετικό αρχείο εδώ