Σύμφωνα με το ΦΕΚ 4558/01.10.2021 αρχίζει η εφαρμογή της πλατφόρμας edupass.gov.gr
Εφεξής, το διδακτικό προσωπικό, οι φοιτητές/τριες και οι επισκέπτες/τριες για να έχουν δικαίωμα φυσικής παρουσίας στην ΑΕΑΘ πρέπει πρωτίστως να υποβάλλουν αίτηση πρόσβασης στο https://edupass.gov.gr

Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν άπαξ (μία φορά για το Ακαδημαϊκό έτος) την πρόθεση φυσικής παρουσίας τους στους χώρους ττης ΑΕΑΘ, εκτός αν πρόκειται για επισκέπτη, οπότε η επαναλαμβανόμενη καταχώρηση θα λήγει μετά το πέρας μίας εβδομάδας. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται μέχρι τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και μόνον εφόσον παραμένουν σε ισχύ τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο ή μέρος της Επικράτειας.