Η διδασκαλία των μαθημάτων του π. Γρηγορίου Σταμκόπουλου θα γίνεται στο Εργαστήριο Η/Υ σύμφωνα με το πρόγραμμα. Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει από την ερχόμενη εβδομάδα. Για τις συναντήσεις θα χρησιμοποιείται και ο σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης 

Για τα μαθήματα των Ιερατικών Σπουδών (Βάσεις Δεδομένων Ζ' Εξαμήνου)

Για τα μαθήματα της Διαχείρισης Κειμηλίων (Σχέδιο στον Η/Υ Γ' Εξαμήνου, Τεχνικό Σχέδιο Ε' Εξαμήνου, Τεχνικές Ψηφιοποίησης Ζ' Εξαμήνου και Ψηφιοποίηση και ανάλυση εικόνας Ζ' Εξαμήνου)