Τα μαθήματα του π. Λουδοβίκου δεν θα γίνουν αυτήν την εβδομάδα.

Θα αναπληρωθούν κανονικά από την επόμενη εβδομάδα.

 04-10-2021