Τα μαθήματα που δίδαξε κατά την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά η κα Μαρία Γεωργίου θα εξεταστούν ως εξής:

Ο κος Ιωάννης Καραπαναγιώτης θα εξετάσει τα μαθήματα:’

 • Το χρώμα ως ύλη και σύμβολο στα Κειμήλια
 • Ενόργανη Ανάλυση
 • Περιβαλλοντικές προϋποθέσεις διατήρησης Κειμηλίων
 • Φυσικοχημικές Μέθοδοι Διάγνωσης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων (I)
 • Φυσικοχημικές Μέθοδοι Διάγνωσης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων (II)
 • Χημεία Συντήρησης Κειμηλίων (I)
 • Χημεία Συντήρησης Κειμηλίων (II)
 • Αναλυτική Χημεία
 • Στοιχεία Βιολογίας και Αρχές Βιοδιάβρωσης

Η κα Αθηνά Τσιγκαροπούλου θα εξετάσει τα μαθήματα:

 • Παθολογία και αντιμετώπιση ανεπιτυχών προγενέστερων επεμβάσεων Συντήρησης και Αποκατάστασης
 • Μέθοδοι Αποτύπωσης και Τεκμηρίωσης Κειμηλίων

Οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν πρέπει να αποστείλουν άμεσα στους παραπάνω καθηγητές ηλεκτρονικό μήνυμα δηλώνοντας τα προσωπικά στοιχεία τους και το μάθημα στο οποίο θα εξεταστούν.

 

(28/08/2021)