Επειδή ορισμένοι πτυχιούχοι δεν μπόρεσαν να παραλάβουν τα πτυχία τους την Πέμπτη 5 Αυγούστου 2021, όπως είχε προγραμματιστεί, θα πραγματοποιηθεί επαναληπτική επίδοση πτυχίων την Δευτέρα 23 Αυγούστου, ώρα 12:00 έως 13:00.

Απαραίτηση προϋπόθεση για τη λήψη του πτυχίου είναι η παράδοση αυθημερόν της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας.

Καλό Δεκαπενταύγουστο !

(5-8-2021)