Επειδή κατά την καταληκτήρια ημερομηνία παράδοσης Πτυχιακής Εργασίας (9-7-21) η Ακαδημία ήταν κλειστή, λόγω του περιορισμού λειτουργίας των διοικητικών υπηρεσιών και τηλεργασίας των υπαλλήλων, δίδεται παράταση δύο (2) εργάσιμων ημερών.

Οπότε, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στο Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας μέχρι την Τρίτη 13 Ιουλίου, 09:00-13:00, για να καταθέσουν Πτυχιακή Εργασία τους.

 

(9-7-21)