Έπειτα από νεότερες οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι Διοικητικές Υπηρεσίες της Ακαδημίας λειτουργούν με την παρουσία των υπαλλήλων κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ και ΠΕΜΠΤΗ , ώρες 08:00-14:00. Τις υπόλοιπες ημέρες και ώρες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς οι υπάλληλοι εργάζονται με τηλεργασία.

 
7-6-2021