Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΣΤΙΣ 8.15 ΠΜ ΤΗΝ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ. ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΤΟΥΝ
ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΓΝΩΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΩΡΑ .
       
 
                 Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ 
       ΔΡ. ΓΡΗΓΟΡΗΣ Μ. ΛΙΑΝΤΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Ε.Α.Θ.