Το πρόγραμμα εξεταστικής για τον Ιούνιο 2021 έχει ως εξής:

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών

Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων