Όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Εξομοίωσης κατά το προσεχές ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέχρι 18-06-2021. Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση εδώ. Μπορείτε να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση εδώ.