Οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν από 19-31 Μαΐου 2021. ως εξής:

 

Δευτέρα 24 Μαΐου 2021,   11.00 -14.00

Εισαγωγή στην Κ.Δ. (ΙΣ)

Ιστορία της Τέχνης της Ανατολής (ΔΕΚ)

 

Πέμπτη 27 Μαΐου 2021, 11.00-14.00

Εισαγωγή στη Π.Δ. (ΙΣ)

Χριστιανική Γραμματεία (ΔΕΚ)

 

Δευτέρα 31 Μαΐου 2021, 11.00 -14.00

Χριστιανική Γραμματεία (ΙΣ)

Αναλυτική Χημεία (ΔΕΚ)

 

Η ύλη των κατατακτήριων εξετάσεων είναι η εξής: ΥΛΗ

ΦΕΚ 1818, τχ. β΄, 29-4-2021