Διά του παρόντος, ανακοινώνεται ότι ο φορέας A*STAR (Agency for Science, Technology
and Research) Σιγκαπούρης χορηγεί υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Οι
υποτροφίες απευθύνονται και σε Έλληνες φοιτητές ή επιστήμονες – ερευνητές και αφορούν
προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα.
Λεπτομέρειες και πληροφορίες στα επισυναπτόμενα αρχεία.

A-star

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ_ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ