Συνοδευτικά αρχεία σχετικά με τη χορήγηση υποτροφιών της κυβέρνησης του Ισραήλ προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

ΑΙΤΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

(4-3-2021)