24/2/21

Ανακοινώνεται ότι τα επιλεγόμενα μαθήματα της διδάσκουσας Σ. Βαϊραμίδου «Ορθοδοξία και Πολιτισμός » Β’ Εξαμήνου ΔΕΚ  και «Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας» Β’ Εξαμήνου Ιερατικών Σπουδών θα αρχίσουν να διδάσκονται την Δευτέρα 01/03 και την Τρίτη  02/03 αντίστοιχα και σύμφωνα με το αναρτημένο ωρολόγιο πρόγραμμα.