Δείτε το έγγραφο σχετικά με τη χορήγηση υποτροφιών της πολωνικής κυβέρνησης προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

 

(21-2-21)