Ανακοινώνεται ότι τα επιλεγόμενα μαθήματα του διδάσκοντος Λέκκου Παντελή «Ιστορία της Εκκλησίας της Θεσσαλονίκης» Β’ Εξαμήνου Ιερατικών Σπουδών και «Θεολογία της Εικόνας» Δ’ Εξαμήνου ΔΕΚ θα αρχίσουν να διδάσκονται την Δευτέρα 01/03 και την Τετάρτη 03/03 αντίστοιχα και σύμφωνα με το αναρτημένο ωρολόγιο πρόγραμμα.

(19-2-21)