ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ Α.Ε.Α.Θ. ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10-12ΠΜ ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Κ.Λ.Π., ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΟΝΙΜΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ.
 
 
 
 

(19-2-21)