Η δήλωση των επιλεγομένων μαθημάτων παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021.

Η τηλεδιδασκαλία των επιλεγομένων μαθημάτων θα αρχίσει από τη Δευτέρα 1 Μαρτίου, σύμφωνα με το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα.

(19-2-21)