Τα μαθήματα του κ. Μαντζούρη θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 18/2/2021. Οι φοιτητές θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα στα emails που έχουν δηλώσει.
Για την Συντήρηση Αγιογραφίας Ι και ΙΙ θα ενημερωθούν από τον κ. Σιδέρη
Για την Συντήρηση Ξυλογλύπτων Κειμηλίων Ι θα ενημερωθούν από τον κ. Γιαννουλάκη
Για την Συντήρηση Γλυπτών και Μαρμάρων θα ενημερωθούν από τον κ. Αλεξίου.
 
(15-2-21)