Για όσους έχουν κατοχυρώσει τα μαθήματα του Δ. Παπάζη, η εξέτασή τους θα γίνει τις προβλεπόμενες από το πρόγραμμα ημέρες, με διαφοροποίηση μόνο στις ώρες ως εξής:

α) «Ιστορία της Ζωής και της Διοικήσεως της Εκκλησίας» Α΄ εξ. ΙΣ: στις 10:30 αντί 12:30,

β) «Ορθόδοξη Διασπορά» Ε΄ εξ. ΙΣ: στις 12:30 αντί 10:30,

γ) «Πολιτική και Εκκλησιαστική Ιστορία του Βυζαντίου» Α΄ εξ. ΔΕΚ: στις 09:00 αντί 08:30.

Ειδικότερα, οι επί πτυχίω φοιτητές για την εξέταση των παραπάνω μαθημάτων  να αποστείλουν το συντομότερο στο email dipapa5@yahoo.gr το όνομα, τον αριθμό μητρώου και το τηλέφωνό τους.