Με απόφαση του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου (14-1-2021) τα Εργαστηριακά Μαθήματα θα εξεταστούν μόνον κατά το θεωρητικό μέρος τους, σύμφωνα με τις οδηγίες του καθηγητή-διδάσκοντα.