Η εξέταση όλων των μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου και των μαθημάτων των επί πτυχίω φοιτητών θα γίνει διαδικτυακά.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εξέταση θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στον καθηγητή-διδάσκοντα κάθε μαθήματος, δηλώνοντας συμμετοχή στην εξέταση.

Η δήλωση συμμετοχής στην εξέταση θα πρέπει να γίνει πριν την ημέρα εξέτασης του μαθήματος.