Το μάθημα του κ. Κόιου του 7ου εξαμήνου "Σύγχρονα ηθικά προβλήματα" δεν θα γίνει σήμερα 12-10-20 λόγω εκτάκτου ανάγκης του καθηγητή. Το μάθημα θα αναπληρωθεί την Δευτέρα 19-10-20.

(12-10-20)