Παρακαλούνται οι φοιτητές της Α.Ε.Α.Θ. που επιθυμούν να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά με την Γραμματεία της Ακαδημίας για οποιοδήποτε θέμα, να χρησιμοποιούν το ακαδημαϊκό τους e-mail (με κατάληξη @aeath.gr).

Σε περίπτωση που δεν έχουν αποκτήσει ακόμη ακαδημαϊκό e-mail, παρακαλούνται όπως επισκεφθούν τη Γραμματεία (γραφείο αρ.16).

 

9/10/2020