Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα μαθημάτων του ΔΕΚ εδώ

Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα μαθημάτων του ΙΣ εδώ

Το νέο πρόγραμμα μαθημάτων ισχύει από 12-10-2020

(9-10-20)