Την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020, 8:00 – 10.00 στα πλαίσια του μαθήματος «Ιερές Ακολουθίες» θα τελεστεί η η Ακολουθία του «Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνα».

Λειτουργός: π. Θεόδωρος Κουστιάνης.

Ιερόπαις: ο φοιτητής Κωνσταντίνος Τουμαράς

Θα ψάλλει χορός φοιτητών της ΑΕΑΘ.

(9-10-2020)