Μετά την εορταστική περίοδο :

  1. Τα μαθήματα θα συνεχιστούν διαδικτυακά από τη Δευτέρα 27 Απριλίου.
  2. Οι διοικητικές υπηρεσίες θα λειτουργούν κάθε Δευτέρα & Πέμπτη 8:00 – 14:00.