Την Παρασκευή 10/4, 12:00-14:00, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακό μάθημα, επιπλέον των όσων γίνονται βάσει του προγράμματος.