Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα

“Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού”

παρατείνεται μέχρι 31 Μαΐου 2020.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού:

http://prosynapo.web.auth.gr/