Από σήμερα αρχίζει και στην Ακαδημία μας η διαδικτυακή διδασκαλία μαθημάτων. Ήδη με προηγούμενες ανακοινώσεις δόθηκαν οι σχετικές οδηγίες.

Επειδή δεν έγινε απολύτως κατανοητό από ορισμένους φοιτητές, ανακοινώνουμε και πάλι ότι μόνον τα θεωρητικά μαθήματα θα διδαχθούν διαδικτυακά. Όπως είναι προφανές όλα τα εργαστηριακά μαθήματα δεν μπορούν να διδαχθούν διαδικτυακά. Η διδασκαλία τους θα συνεχισθεί εντός των Εργαστηρίων, μετά την επαναλειτουργία της Ακαδημίας. Το ίδιο θα συμβεί και με ορισμένα μαθήματα που περιέχουν και θεωρία και πρακτική άσκηση. Η θεωρία θα διδαχθεί διαδικτυακά, ενώ οι πρακτικές ασκήσεις θα διδαχθούν αργότερα. Σε κάθε περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωννούν απευθείας με τους διδάσκοντες.