Τα μαθήματα του καθ. Γ. Φουστέρη θα γίνουν μέσω e-mail. Επειδή απαιτείται κάποιος χρόνος προετοιμασίας, οι φοιτητές θα αναμένουν την λήψη mail εντός των επόμενων ημερών με αναλυτικές οδηγίες.