Όσοι αλλοδαποί φοιτητές ενδιαφέρονται να εγγραφούν στην Ακαδημία μας για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 παρακαλούνται να διαβάσουν την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας