Τα μαθήματα Δογματική Ι και ΙΙ θα εξετασθούν την Τετάρτη 18/09/2019 και ώρα 12.00-14.00