Ο Πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus (ECHE), προαπαιτούμενο συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+, καθορίζει το γενικό πλαίσιο ποιότητας για τις ευρωπαϊκές και διεθνείς δραστηριότητες συνεργασίας τις οποίες μπορεί να πραγματοποιήσει στα πλαίσια του προγράμματος ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας .

Μετά από τη σχετική διαδικασία αξιολόγησης, η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης πιστοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τον Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus (ECHE) ο οποίος θα ισχύει έως το 2020.

 

 ECHE AEATH

 

 

Ιδρύματα στα οποία απονεμήθηκε ο Πανεπιστημιακός Χάρτη Erasmus (ECHE) κατά το 2015 μπορούν να αναζητηθούν στην παρακάτω διεύθυνση:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/selection-results/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020-selection-2015_en