Η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης (ΑΕΑΘ), κάτοχος του Διευρυμένου Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus συμμετείχε στο τομεακό πρόγραμμα Erasmus στα πλαίσια της Δια Βίου Μάθησης (LLP) από το 2011 έως και το Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.     

Από το ακαδημαϊκό έτος 2014- 2015 και εξής η ΑΕΑΘ, έχοντας αποκτήσει τον καινούργιο Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus συμμετέχει στο νέο πρόγραμμα Erasmus+.

"Γιατί ανεξάρτητα από το που έρχεσαι, ανεξάρτητα από το που πηγαίνεις, το ERASMUS είναι εμπειρία ζωής..."

 

[Προωθητικό βίντεο για το πρόγραμμα Erasmus στην Ελλάδα από το ΙΚΥ (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών)]