Έρευνα της ESN που αφορά σε μετακινούμενους για σπουδές ή πρακτική άσκηση.

 

ESNSurvey