Καλούνται οι φοιτητές/-τριες που έχουν συμπληρώσει το 3ο έτος σπουδών και επιθυμούν να μετακινηθούν για πρακτική άσκηση στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014, έως και την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014. Οι αιτήσεις θα προμηθεύονται και θα υποβάλλονται στη Γραμματεία από τις 10:00 έως τις 12:00 π.μ. μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα.

Για να κατεβάσετε την αίτηση συμμετοχής πατήστε εδώ.