Προσκαλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για να συμμετάσχουν στα προγράμματα Erasmus+ να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος μέχρι στις 11 Νοεμβρίου 2017. 

Για το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 υπάρχουν 

6 θέσεις για μετακίνηση 3 μηνών στην Χάλκη.

7 θέσεις για μετακίνηση 2 μηνών στην Κύπρο.

1 θέση για σπουδές στη Θεολογική Ακαδημία του Κιέβου για ΙΣ.

1 θέση για σπουδές στη Θεολογική Ακαδημία της Μόσχας για ΙΣ.

Τις αιτήσεις μπορείτε να τις κατεβάσετε από εδώ.

Αφού τις συμπληρώσετε να τις παραδόσετε στον υπεύθυνο του προγράμματος Erasmus+ καθ. π. Γρηγόριο Σταμκόπουλο.