KEIMENO

Εργαστήριο Μοριακής Φασματοσκοπίας

Εργαστήριο Μοριακής Φασματοσκοπίας

 

Εργαστηριακή υποδομή:
(i) Φασματοσκοπία υπερύθρου.

FTIR
Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με φασματόμετρο του οίκου Perkin-Elmer με μετασχηματισμό Fourier, κατάλληλο για λειτουργία στην περιοχή του μέσου και κοντινού υπερύθρου. Συγκεκριμένα η διάταξη αποτελείται από:

 • ένα μικροσκόπιο εφοδιασμένο με πηγή λευκού φωτός (LED Illumination) και έναν υψηλής απόδοσης ανιχνευτή ψύξεως υγρού αζώτου, γεγονός που επιτρέπει τη λήψη φασμάτων και από πολύ μικρά δείγματα (τάξης μεγέθους 10-20 μm)
 • ένα φασματόμετρο υψηλής απόδοσης το οποίο είναι συμβατό με ‘plug-and-go’ περιφερειακά εξαρτήματα
 • έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή στον οποίο έχει εγκατασταθεί το κατάλληλο λειτουργικό λογισμικό για το χειρισμό του οργάνου που επιτρέπει την αυτόματη επιλογή ή έλεγχο του τρόπου λειτουργίας (transmission or reflectance mode), των πηγών, των lasers, των ανιχνευτών, του συμβολόμετρου, καθώς επίσης και την αυτόματη λήψη και επεξεργασία φασμάτων, ανάλυση και  αξιολόγηση αυτών.

Το σύστημα της φασματοσκοπίας στο υπέρυθρο συνοδεύεται από περιφερειακά εξαρτήματα όπως είναι το:

 • εξάρτημα μετρήσεων εξασθένησης της ολικής ανάκλασης (micro-ATR - Attenuated Total Reflection) με άμεση δυνατότητα προσαρμογής στο μικροσκόπιο, για μελέτες μιας ευρείας ποικιλίας δειγμάτων χωρίς την ανάγκη προετοιμασίας δείγματος με KBr και πρέσα
 • εξάρτημα μετρήσεων ανάκλασης διάχυσης (diffuse reflectance) κατάλληλο για μελέτες, σε μακροσκοπική κλίμακα, δειγμάτων υπό μορφή κόνεως.
 • εξάρτημα μετρήσεων διαπερατότητας (transmittance) κατάλληλο για μελέτες, σε μακροσκοπική κλίμακα, δειγμάτων υπό μορφή λεπτών υμενίων.

(ii) Φασματοσκοπία micro-Raman.

Μικροσκόπιο Raman

Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με ένα φασματόμετρο διασποράς Raman του οίκου Renishaw, κατάλληλο για μετρήσεις δειγμάτων στη φασματική περιοχή 60-7000 cm-1. Το φασματόμετρο είναι εφοδιασμένο με:

 • έναν ανιχνευτή CCD (Charge Coupled Device)
 • ένα μικροσκόπιο στο οποίο προσαρμόζονται αντικειμενικοί φακοί μεγέθυνσης 5x, 20x, 50x και 100x, γεγονός που επιτρέπει την λήψη φασμάτων και από πολύ μικρά δείγματα (τάξης μεγέθους 2-3 μm)
 • δυο lasers από τα οποία εκπέμπονται τρεις γραμμές διέγερσης μήκους κύματος 488, 514 και 785 nm
 • έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή στον οποίο έχει εγκατασταθεί το κατάλληλο λειτουργικό λογισμικό για τον χειρισμό του οργάνου που επιτρέπει την αυτόματη επιλογή ή έλεγχο του τρόπου λειτουργίας των lasers και των αντίστοιχων γραμμών διέγερσης, του ανιχνευτή, καθώς επίσης και την αυτόματη λήψη και επεξεργασία φασμάτων, ανάλυση και αξιολόγηση αυτών.

Το σύστημα της φασματοσκοπίας micro-Raman συνοδεύεται από περιφερειακά εξαρτήματα όπως είναι:

 • ζεύγη πολωτών-αναλυτών, που η χρήση τους επιτρέπει τη λήψη φασμάτων σε διάφορες γεωμετρίες σκέδασης
 • ένα σύστημα φακών - κατόπτρων που κινείται ελεύθερα στο χώρο, δίνοντας κατά αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα λήψης φασμάτων από την επιφάνεια πολύ μεγάλων δειγμάτων που είναι δύσκολο να τοποθετηθούν απευθείας κάτω από το μικροσκόπιο.

Ερευνητική δράση:
Το εργαστήριο πραγματοποιεί αναλύσεις οργανικών και ανόργανων υλικών που έχουν χρησιμοποιηθεί σε εκκλησιαστικά κειμήλια (εικόνες, τοιχογραφίες, χειρόγραφα, υφάσματα κλπ.) και στα αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς γενικότερα. Πιο συγκεκριμένα, το εργαστήριο δραστηροποιείται στoυς εξής τομείς:

 • Χαρακτηρισμό και ταυτοποίηση των οργανικών και ανόργανων υλικών που έχουν χρησιμοποιηθεί στην πολιτιστική κληρονομιά.
 • Μελέτη των αλλοιώσεων και των μηχανισμών γήρανσης που έχουν επιδράσει στα υλικά αυτά.
 • Διερεύνηση των τεχνικών κατασκευής των αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς σε συνάρτηση με την τεχνολογία της κάθε εποχής.
Share
 • Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης
 • Tel: 2310301784 , FAX: 2310300360
 • Πλαστήρα 65
  Θεσσαλονίκη
  54250
  Ελλάδα

Σημαντικές Ειδοποιήσεις

29/05/2019, 13:55
Το πρόγραμμα εξεταστικής του Ιουνίου 2019 έχει ως...
18/03/2019, 10:13
Το μάθημα Συντήρηση Γλυπτών και Μαρμάρινων Μνημείων του...
14/03/2019, 09:44
Την Τετάρτη 20/3/2019 μετά τις Ιερές Ακολουθίες (περίπου στις...
12/03/2019, 14:11
Τα μαθήματα του κ. Φουστέρη την τρέχουσα εβδομάδα (11-15/3/2019)...
02/03/2019, 20:13
Παράταση δήλωσης επιλεγομένων μέχρι τις 18/3 Απο 2/3 έως και...

Ανακοινώσεις

18/06/2019, 12:31
Η εξέταση των μαθημάτων θα γίνει σύμφωνα με το Πρόγραμμα την...
14/06/2019, 15:19
           ...
13/06/2019, 10:56
Όσοι φοιτητές έχουν διδαχθεί και κατοχυρώσει το μάθημα ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ...
13/06/2019, 08:46
Τα παρακάτω μαθήματα χειμερινού εξαμήνου για τους επί πτυχίω...
09/06/2019, 20:02
Το μάθημα Αρχαία Ελληνικά ΙΙ θα εξετασθεί, σύμφωνα με το...