ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ ΕΣΤΙΑΣ

  • Εκτύπωση

Τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, ώρα 13.00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου (ισόγειο) θα γίνει συνέντευξη όσων υπέβαλαν αίτηση για διαμονή στην Εκκλησιαστική Εστία. Η συνέντευξη θα γίνει με την παρακάτω σειρά: 13:00 Α΄ετείς. 13:30 Β΄ετείς 14:00 Γ΄ετείς 14:30 Δ΄ετείς. Οι υποψήφιοι οικότροφοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους την κάρτα συμμετοχής στο Λειτουργικό Πρόγραμμα του Ναού της Ακαδημίας (όσοι το έχουν), ενώ οι α΄ετείς φοιτητές θα πρέπει να προσκομίσουν συστατική επιστολή του Μητροπολίτου του τόπου μόνιμης κατοικίας τους.