Αλλαγή ημερομηνίας εξέτασης

  • Εκτύπωση

Τα μαθήματα "Νεομαρτυρολογικές Πηγές" "Φιλοκαλικά θέματα-Νηπτική και Ασκητική πνευματική ζωή και παράδοση" και "Ορθόδοξος Μοναχισμός" του προγράμματος ΙΣ και "Αγιολογία" του προγράμματος ΔΕΚ θα εξεταστούν την Τετάρτη 24/9 και ώρα 10:30 π.μ.