Αλλαγή προγράμματος εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2014

  • Εκτύπωση

Τα μαθήματα  ΙΣ και ΔΕΚ που με βάση το πρόγραμμα εξετάζονται 1, 2, και 3 Σεπτεμβρίου θα εξεταστούν 1, 2 και 3 Οκτωβρίου αντίστοιχα λόγω έλλειψης προσωπικού.